Organigrama

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CLUBULUI AN ȘCOLAR 2022-2023

LECA-Negoi Ion-Bogdan (președinte),
PETRE Lucian (reprezentatant al profesorilor, membru)
POPA Florin (reprezentant al profesorilor, membru),
OSZTALOS Ioan (reprezentant al profesorilor, membru)
LENGYEL Cristina (reprezentant al părinților, membru),
IORDACHE Claudia (reprezentant al părinților, membru),
CODREANU Adrian(reprezentant al Consiliului Local Brașov, membru),
MUNTEAN Gabriel(reprezentant al Consilului Local Brașov, membru),
MUNTEANU Maximilian (reprezentant al primarului, membru)
MARIN Daniela (secretar fără drept de vot),
MEDREA Ioana (reprezentant al profesorilor, lider sindical fără drept de vot).

2. Comisia metodică la nivel de unitate școlară
Stefan Petrea
3. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)
Marina Muntean
4. Comisia de cercetare disciplinară și consiliere privind abaterile disciplinare ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic
5. Comisia pentru verificarea și evaluarea controlului intern
6. Comisia de verificare a actelor
7. Comisia/comitetul de securitate și sănătate în muncă, la nivel de unitate școlară (SSM)
8. Comisia de angajare si promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
9. Comisia de inventariere a conturilor la nivel de unitate școlară
10. Comisia de inventariere anuală și casare
11. Comisia de recepție lucrări
12. Comisia de promovare a imaginii unității
13. Comisia de apărare împotriva incendiilor
14. Comisia pentru protecție civilă și apărare în caz de dezastru
15. Comisia pentru completare și actualizare registrul performanței sportive
16. Comisia de revizuire anuală
17. Comisia de perfecționare continuă
18. Comisia de negociere contracte colaborare și de închiriere bază sportivă
19. Persoană desemnată pentru acordarea primului-ajutor
20. Reprezentant al lucrărilor din unitate
21. Responsabili cu supravegherea paznicilor
22. Secretar al Corpului Profesoral – LEFEVRE Raluca

Telefon: 0268.516.595

Adresa: Strada Titan nr. 1, Brasov

E-mail: brasovia_2005@yahoo.com

Formular de contact

Please leave this field empty.